Hedefler

    Kârlı ve uzun dönemli
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME’nin
sağlanması,

 

  Büyümeyi gerçekleştirmek için,
HEDEF PAZAR DÜNYA
yaklaşımından hareketle, pazar payının artırılması,
 

  YENİLİKÇİ
ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada
daha fazla tüketiciye ulaşılması,

 

  KURUMSAL SORUMLULUK
bilinciyle geleceğin garanti altına alınması,